Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIA ZDROWIA I ŻYCIA

Ubezpieczenia zdrowotne zapewnią szybką i sprawną organizację usług medycznych dla Ciebie i Twoich pracowników, dzięki czemu szybciej będą mogli wrócić do pracy i do pozostałych czynności dnia codziennego.

Ubezpieczenia na życie gwarantują wypłatę świadczeń w przypadku uszczerbku na zdrowiu, zachorowania, urodzenia, śmierci czy innych zdarzeń objętych polisą.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypłatę kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zapewnia wypłatę najbliższym w razie śmierci Ubezpieczonego.

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, NW i ochronę bagażu.

Zapytaj o ofertę