Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO - OSOBY FIZYCZNEJ

W ramach obsługi brokerskiej reprezentujemy także osoby fizyczne, które poszukują ochrony ubezpieczeniowej dla siebie i swoich bliskich.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla domu i rodziny, w tym m.in. ubezpieczenie domów, samochodów, ubezpieczenie NNW czy podróży.

Czym różni się praca brokera i agenta ubezpieczeniowego?

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa od Klienta

Broker działa w imieniu i na rzecz Klienta

Broker jest niezależny od Ubezpieczyciela

Broker negocjuje cenę i zakres ubezpieczenia

Broker dba tylko i wyłącznie o interes Klienta

Broker prowadzi likwidację szkód na rzecz i w imieniu Klienta

Agent działa na podstawie pełnomocnictwa od Ubezpieczyciela

Agent działa w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela

Agent jest związany z Ubezpieczycielem umową

Agent pracuje zazwyczaj na kalkulatorach

Agent dba o interes Ubezpieczyciela i Klienta

Agent przekazuje zgłoszoną szkodę do Ubezpieczyciela