Tel. 668 242 840

tło

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Odnawialne Źródła Energii, a w szczególności fotowoltaika, jest w fazie rozkwitu. Panele coraz częściej widać na dachach domów jednorodzinnych, czy budynkach przedsiębiorstw. Rozwojowi sprzyjają dotacje unijne oraz wzrost świadomości o korzyściach, które OZE przynoszą dla środowiska.

Prawie 80% instalacji fotowoltaicznych stanowią mikroinstalacje, o łącznej mocy nie przekraczającej 50 kW. W dalszej kolejności są małe instalacje  – do 500 kW, instalacje o mocy pow. 500 kW oraz fary fotowoltaiczne i elektrownie słoneczne.

Instalacja jest montowana na dachach budynku lub na terenie działki. Doradcy oraz monterzy dobierają najbardziej optymalne rozwiązanie uwzględniając indywidualne położenie danej nieruchomości.

Producenci, dystrybutorzy czy montażyści instalacji fotowoltaicznej, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników powinni wraz z montażem proponować ubezpieczenie takiej  instalacji, a użytkownicy powinni o takie ubezpieczenie zadbać.

 

Jako najczęstsze przyczyny pożaru fotowoltaiki podaje się:

 • Czynniki zewnętrzne, takie jak np. pożar, grad, napór śniegu, huragan, przepięcie czy upadek gałęzi
 • Błędy w montażu
 • Niedoświadczenie ekipy montażowej
 • Awaria urządzeń
 • Błędy w projekcie
 • Brak serwisu

Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie  instalacji fotowoltaicznej:

 • od ryzyk wszystkich lub w węższym zakresie – ryzyka nazwane
 • od kradzieży
 • od uszkodzenia dachu w zw. z uszkodzeniem instalacji
 • OC z tytułu szkód wyrządzonych przez instalację
 • a także w niektórych przypadkach stratę finansową z powodu braku produkcji energii.

Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji zapewni:

 • Przestrzeganie zaleceń producenta oraz instalatora
 • Utrzymywanie instalacji w należyty stanie technicznym
 • Serwisowanie instalacji
 • Utrzymywanie nieruchomości, na której jest zamontowana instalacja w należytym stanie.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

T: 668 242 840