Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu finansową ochronę Ubezpieczonego, który na skutek działań, własnych lub podmiotów za które odpowiada, zobowiązany będzie do naprawienia szkody osoby trzeciej lub kontrahenta. Wśród podstawowych zakresów należy wymienić:

  • OC deliktowa
  • OC kontraktowa
  • OC zawodowa
  • OC za produkt
  • OC członków zarządu
  • OC pracodawcy
  • OC organizatorów imprez
  • i wiele innych

Zapytaj o ofertę