Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne obejmują każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z przepisów prawa.

Można zawrzeć także ubezpieczenia dobrowolne, które obejmują ryzyka:

  • związane ze szkodą w pojeździe – AC,
  • na zdrowiu i życiu kierowcy i pasażerów – NNW,
  • pomoc w razie wypadku – Assistance oraz
  • utratę wartości  pojazdu – GAP.
 

Zapytaj o ofertę