Tel. 668 242 840

tło

OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ

Mamy wypracowany model obsługi brokerskiej, dzięki któremu współpraca z nami jest przewidywalna i prosta.

Wyróżniamy podstawowe etapy:

I. Otrzymanie pełnomocnictwa – broker działa w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

II. Analiza potrzeb oraz zebranie danych do ubezpieczenia – to jest baza informacji, na której określa się m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia,

III. Audyt ubezpieczeniowy – audyt przygotowujemy zwykle na początku współpracy, aby określić aktualny stan posiadanej ochrony,

IV. Procedura zapytania ofertowego do TU – wraz z końcem polisy podejmujemy czynności zmierzające do wynegocjowania możliwie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia na kolejny rok ubezpieczeniowy,

V. Rekomendacja jednej z ofert  – wskazujemy, która z ofert jest dla Was najkorzystniejsza i wyjaśniamy najistotniejsze kwestie,

VI. Administracja ubezpieczeń – w ramach współpracy przejmujemy na siebie wszelkie czynności związane z obsługą ubezpieczeń m.in. aneksy do polis, cesje, doubezpieczenia,

VII. Likwidacja szkód – likwidację zgłoszonych szkód prowadzimy od otrzymania informacji o szkodzie do czasu wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.