Tel. 668 242 840

tło

KIM JEST BROKER UBEZPIECZENIOWY

Broker ubezpieczeniowy wykonując swoją pracę postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Praca brokera ubezpieczeniowego polega na:

  • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,

  • zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu lub na rzecz Klienta,

  • udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Poniżej przedstawiamy podstawowe różnice pomiędzy brokerem a agentem ubezpieczeniowym.

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa od Klienta

Broker działa w imieniu i na rzecz Klienta

Broker jest niezależny od Ubezpieczyciela

Broker dba tylko i wyłącznie o interes Klienta

Broker negocjuje zakres ubezpieczenia

Broker prowadzi likwidację szkód na rzecz i w imieniu Klienta

Broker otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczyciela

Agent działa na podstawie pełnomocnictwa od Ubezpieczyciela

Agent działa w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela

Agent jest związany z Ubezpieczycielem umową

Agent dba o interes Ubezpieczyciela i Klienta

Agent pracuje zazwyczaj na kalkulatorach

Agent przekazuje zgłoszoną szkodę do Ubezpieczyciela

Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od ubezpieczyciela