Tel. 668 242 840

tło

INNE USŁUGI

Dla szkód, które nie są objęte polisami, które obsługujemy w ramach stałej współpracy, oferujemy dodatkowo:

  • likwidację szkód osobowych,
  • likwidację szkód majątkowych.

Znamy się na ubezpieczeniach doskonale i zlikwidowaliśmy wiele szkód majątkowych i osobowych, dlatego:

  • wiemy czego może żądać poszkodowany,
  • wiemy jak formułować roszczenia, aby otrzymać możliwie najwyższe odszkodowanie,
  • wiemy jakie są procedury i terminy,
  • wiemy jakie dokumentny są wymagane do prawidłowej likwidacji i wiele innych.

Nie polegaj jedynie na informacjach od ubezpieczyciela.

Zaufaj profesjonalistom, którzy działają w Twoim imieniu i w Twoim interesie.

Likwidację szkód od firm zewnętrznych prowadzimy poprzez Kancelarię specjalizującą się w likwidacji szkód.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą KANCELARII ODSZKODOWAWCZEJ OPTIMUM