Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIA

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie utraty zysku
 • OC deliktowa
 • OC kontraktowa
 • OC zawodowa
 • OC za produkt
 • OC członków zarządu członków
 • OC pracodawcy
 • OC organizatorów imprez
 • i wiele innych
 • Ubezpieczenia flot
 • OC
 • AC
 • NNW
 • ASS
 • GAP
 • ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych
 • ubezpieczenie mienia na budowie
 • ubezpieczenie maszyn budowlanych
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
 • ubezpieczenie utraty zysku inwestora
 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Ubezpieczenia grupowe na życie
 • Ubezpieczenia opieki medycznej
 • Ubezpieczenia NNW
 • Ubezpieczenia turystyczne
 • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
 • Ubezpieczenia utraty zysku, złych warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych wydatków handlowych, utraty wartości rynkowej, utraty stałego źródła dochodu,
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia cargo
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 • Ubezpieczenie morskie
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Ubezpieczenia rolne
 • i inne

Dla każdego z naszych Klientów:

 • opracowujemy indywidualny program ubezpieczeń,
 • działamy kompleksowo,
 • analizujemy wszystkie obszary prowadzonej działalności oraz potrzeby ubezpieczeniowe,
 • dokonujemy weryfikacji pokrycia ubezpieczeniowego z faktycznym zapotrzebowaniem na ubezpieczenie,
 • optymalizujemy ochronę ubezpieczeniową i jej koszt dążąc do najkorzystniejszych rozwiązań.

Zapytaj o ofertę