Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIA BUDOWLANE

Ubezpieczenia budowlane mają na celu pokrycie negatywnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych w trakcie procesu budowlanego. Wśród podstawowych ryzyk należy wymienić:

  • ubezpieczenie mienia na budowie
  • ubezpieczenie maszyn budowlanych
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
  • ubezpieczenie utraty zysku inwestora

Dowiedz się więcej

Zapytaj o ofertę