Tel. 668 242 840

tło

UBEZPIECZENIE MIENIA

Ubezpieczenie mienia ma na celu pokrycie negatywnych skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Wśród podstawowych ryzyk należy wymienić:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie utraty zysku.

Zapytaj o ofertę