Tel. 668 242 840

tło

Ubezpieczenie OC zawodowej programisty

Ubezpieczenie OC zawodowej dla IT

Ubezpieczenie OC programisty (Professional Indemnity) ma na celu zabezpieczenie programisty wykonującego czynności zawodowe przed roszczeniami osób trzecich.

Wśród czynności zawodowych objętych PI można wymienić:

 • Zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych,
 • Projektowanie, przetwarzanie czy modyfikowanie oprogramowania
 • Doradztwo, szkolenia

Co może być przyczyną roszczeń?

 • Naruszenie umowy, niedostarczenie produktu, niewywiązanie się z terminu
 • Błędy i zaniechania
 • Uszkodzenie lub usunięcie danych
 • Nieuczciwość pracowników
 • Naruszenie prywatności, danych osobowych i dobrego imienia
 • Cyberataki

Co daje polisa PI? W zależności od zakresu polisy:

 • Pokryje koszty z tytułu odszkodowań
 • Pokryje koszty odtworzenia danych
 • Pokryje koszty zabezpieczenia sieci
 • Pokryje koszty ochrony prawnej
 • Pokryje koszty szkód wyrządzonych przez pracowników lub podwykonawców