BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNÓW

BADANIE TERMOWIZYJNE JAKO WYMÓG UBEZPIECZYCIELA

Zakłady ubezpieczeń coraz częściej wymagają regularnych badań termowizyjnych w zakładach produkcyjnych oraz w magazynach, aby zaangażować swojego ubezpieczonego w ograniczenie ryzyka pożarowego. Ubezpieczyciele przeprowadzają tzw. lustracje w celu zbadania potencjalnych ryzyk z danym zakładzie. Jednym z najczęściej powracających tematów są zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz prewencja z tym związana.

Przeprowadzenie badania termowizyjnego jest jedną z najlepszych prewencyjnych metod zabezpieczenia przed pożarem powstałym na skutek wadliwej instalacji eklektycznej.

Polskie normy nie definiują wartości pomiarowych, natomiast powszechnie ubezpieczyciele przyjmują niemiecki standard VdS, który wskazuje wytyczne jakie należy wziąć pod uwagę przy badaniu. Badanie kamerą termowizyjną nie tylko dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Oferujemy KOMPLEKSOWY AUDYT KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ obejmujący przegląd instalacji na terenie zakładu, w celu oceny bezpieczeństwa instalacji.

Kamera pozwala na szczegółowe badanie termowizyjne i sporządzenie czytelnych termografów, wykrywa potencjalne źródło zagrożeń, dzięki czemu można reagować przed szkodą.

Inżynier dokonujący badania kamerą termowizyjną we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym przygotują audyt, dzięki któremu poznają Państwo obszar największego ryzyka, w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń i minimalizacji ryzyka.

W raporcie znajdzie się informacja o podstawowej konstrukcji budynku oraz o rozmieszczeniu instalacji elektrycznej.

Kamera zobrazuje przegląd instalacji elektrycznej w waszym zakładzie, produkcję, magazyny, trafostacje, kotłownie, część socjalną i inne miejsca.

Najczęstszą przyczyną pożarów jest wadliwa instalacja elektryczna.

Najlepszą metodą badania instalacji jest technologia termowizyjna.

Prewencyjne stosowanie badań termowizyjnych w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru i wybuchu w zakładach produkcyjno-magazynowych.

Uszkodzenie instalacji elektrycznej może nie tylko doprowadzić do najgorszej szkody w postaci pożaru, ale i może spowodować zatrzymanie się linii produkcyjnej skutkującej poważną awarią maszyn, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty zysku.

Zastosowanie termowizji:

  • Kamera zobrazuje przegląd instalacji elektrycznej w waszym zakładzie, produkcję, magazyny, trafostacje, kotłownie, część socjalną i inne miejsca
  • Identyfikowanie i obrazowanie obszarów o potencjalnym zagrożeniu pożarem – instalacji elektrycznej, transformatorów, przekaźników i bezpieczników
  • Wykrywanie wad np. wady spawów, wycieki ciepła czy nierównomierne rozprowadzenie ciepła
  • Diagnostyka stanu maszyn i urządzeń w celu ustalenia przyczyny przed wystąpieniem poważniejszych skutków
  • Wykrywanie mostków termicznych, nieszczelności w izolacji termicznej, wilgoci czy problemów z instalacjami elektrycznymi

Rekomendujemy, aby diagnostykę termowizyjną ze względu na szybkość i szerokie spektrum pomiaru przeprowadzać co najmniej raz w roku dla kluczowych urządzeń, maszyn, silników elektrycznych, rozdzielni prądowych itp.

Zalety badania:

  • Pomiar termowizyjny przeprowadza się na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z obiektem, jest bezinwazyjny
  • Pomiar termowizyjny jest bardzo szybki i efektywny. Można przeprowadzić skanowanie wielu obszarów w krótkim czasie, co pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości
  • Pomiar termowizyjny umożliwia wykrywanie wad, które są niewidoczne gołym okiem, takich jak nieszczelności, wycieki ciepła czy uszkodzenia strukturalne
  • Obrazy termiczne są czytelne i łatwe do interpretacji. Wyraźnie pokazują rozkład temperatury na obiekcie, umożliwiając precyzyjne zlokalizowanie obszarów o wysokiej lub niskiej temperaturze