Tel. 668 242 840

tło

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych

Umowa generalna dla ubezpieczenia procesu budowy

Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia firmy budowlanej w zakresie ryzyk budowlano – montażowych jest zawarcie umowy generalnej, w ramach której ubezpieczane są wszystkie prowadzone inwestycje.

Zawarcie umowy generalnej jest rozwiązaniem bardzo praktycznym.

Dzięki efektowi skali (ubezpieczamy wszystkie wchodzące kontrakty w okresie 12 miesięcy) można wynegocjować bardzo korzystne warunki zakresu i ceny za ubezpieczenie.

Przy umowie generalnej wystawienie polisy zajmuje niewiele czasu, ponieważ warunki są już wynegocjowane.

Składka za polisę jest łatwa do przeliczenia, ponieważ zazwyczaj kalkuluje się ją od wartości kontraktu oraz podanej stawki – dzięki temu łatwiej jest wycenić łączną wartość inwestycji (wraz z ubezpieczeniem) np. przy składaniu oferty w ramach przetargu.

W razie konieczności, jeśli zamawiający stawia wymogi przekraczające zakres umowy generalnej, negocjuje się zakres pod indywidualny kontrakt.

Niejednokrotnie zdarza się, że inwestycja jest kredytowana, wówczas należy liczyć się z tym, że bank będzie wymagał naniesienia cesji na polisę.

Przedmiot ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych

W ubezpieczeniu ryzyk budowlanych ochroną obejmuje się zazwyczaj:

  • wartość materiałów budowlanych,
  • wartość robocizny,
  • zaplecze budowy,
  • urządzenia i narzędzia.

Ubezpieczenie budowy dzieli się na sekcje:

  • sekcja I obejmująca szkody materialne,
  • sekcja II obejmująca odpowiedzialność cywilną,
  • sekcja III obejmująca stratę finansową inwestora.

Klauzule dodatkowe

Polisę ryzyk budowy rozszerza się zazwyczaj klauzulami, które są dopasowane do rodzaju zamierzonej inwestycji.

Jeśli np. inwestycja powstaje między istniejącymi już zabudowaniami wówczas należy wprowadzić do polisy odpowiednie zastrzeżenia, które zabezpieczą te zabudowania. Jeśli natomiast budowa będzie powstawała bez sąsiedztwa, wówczas nie jest zasadne wprowadzanie dodatkowych rozszerzeń, ponieważ dane ryzyko nie istnieje i dzięki temu można obniżyć koszt polisy.

Często do polis wprowadzane są klauzule gwarancyjne, jednak nie chodzi w nich o gwarancje w powszechnym rozumienia tego słowa. Klauzule gwarancyjne w ubezpieczeniu procesu budowlanego zabezpieczają szkody w przedmiocie prac wyrządzone przez wykonawcę w trakcie konserwacji lub realizacji gwarancji.

Są to jedynie przykłady rozszerzeń zakresu ubezpieczenia CAR.

Przy prawidłowym ubezpieczeniu inwestycja powinna być analizowana pod kątem ewentualnych zagrożeń, aby ubezpieczyć to, co jest faktycznie potrzebne.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

T: 668 242 840